KOMPJUTEROM VOĐENA IMPLANTOLOGIJA

Koristeći 3D kompjutersko planiranje , u mogućnosti smo da precizno planiramo postavljanje zubnih implantata . Koristeci ovu metodu planiranja u mogucnosti smo da pružmo minimalnu traumu i maksimalnu sigurnost za naše pacijente .

Koristeci 3D kompjutersko planiranje nam omogucava da unapred planiramo postavljenja implanata kod nasih pacijenta i pre nego sto dodju u nasu ordinaciju.