ZUBNI IMPLANTATI

Koristimo svetski poznate Nemačke, Švedske i Švajcarske implatante

Šta je implantat?

Implantat je titanski šraf koji se postavlja u viličnu kost i na taj način zamenjuje koren zuba koji nedostaje. Zubni implantati su vestački koreni zuba koji se koriste kao nosači protetskoga rada, koji nadoknađuje izgubljeni zub (ili zube) te zaustavlja gubitak kosti na mestu izgubljenog zuba.

Zubni implantati mogu se koristiti kao nosači za krune, mostove ili zubne proteze. Ljudi koji izgube zube često izbegavaju da se smeju ili, čak, razgovarati u društvu, što menja njihove socijalne navike. Osim toga, gubitak zuba često ima negativan efekat na promene prehrambenih navika zbog nemogućnosti žvakanja čvrste i vlaknaste hrane, što dovodi do sekundarnih zdravstvenih problema (izbegavanje hrane koju treba žvakati).

Zubni implantati pružaju snagu i stabilnost potrebnu za normalno žvakanje svake hrane. Osim toga, implantati prenose pritisak na vilicnu kost, stimulirajući je na taj način, te zaustavljajuci atrofiju kosti koja vodi do promene vanjskog izgleda celog lica.

Implantati se, uglavnom, ugrađuju u jednoj poseti ordinaciji, ali potreban je period oseointegracije. Oseointegracija je proces kojim implantat srasta s viličnom kosti. Proces sraštavanja i učvršćivanja implantata u kost obično traje tri do šest meseci, nakon čega stomatolog može zavrsiti proces postavljanjem protetskoga rada na implantat.

Najnovije tehnologije omogućuju nam ugradnju zubnih implantata bez klasičnog hiruskog zahvata, što znatno olakšava i skraćuje period oporavka kod pacijenta.

Korišćenjem 3D CT snimka možemo isplanirati najbolji položaj za postavljanje implantata, čineći zahvat potpuno sigurnim za pacijenta.


Imedijatno opterećenje (postavljanje protetskog rada odmah nakon ugradnje implantata)

Jedan od glavnih problema današnje implantologije je vreme potrebno da se celi proces okonca. Jednom kad je implantat ugrađen u kost, potrebno je vreme za oseointegraciju da bi se stvorile biološke veze između implantata i kosti. Taj period traje tri meseca za mandibulu (donja vilicu), odnosno šest meseci za maksilu (gornju vilicu).

Imedijatno opterecenje nam omogucava da pacijentnu tokom jedne posete ugradimo implantat i protetsku nadoknadu.

Standardna procedura :


Faza 1 - Planiranje

Na osnovu 3D CT snimka, analizira se struktura i kvaliteta kosti ,nakon cega se određuje broj implantata, tip implantata, položaj. Tokom ove faze pacijent dobija privremene zube, sve to finalne faze.

Faza 2 (ukoliko je potrebna) - augmentacija kosti

Ako volumen kosti nije dovoljan da se u njega smesti implantat, pristupa se dodavanju kosti.

Faza 3 - Ugradnja implantata

Implantat je hirurški ugrađen u viličnu kost. Procedura je brza i bezbolna. Izvodi se pod lokalnom anestezijom. Tokom ove faze pacijent dobija privremene zube, sve to finalne faze.

Faza 4 - Oseointegracija

Postavljeni implantat ostavlja se da sraste s viličnom kosti.

Faza 5 - Protetski rad

Nakon oseointegracije na implantat postavljamo abutment, na koji će se kasnije cementirati protetski rad.