KOMPOZITNI ISPUNI

Kompozitni material ili bele plombe, su estetski materijal kojim se zubi trajno restauriraju. Kompozitni ispun estetski i funkcijski zamenjuje oštećeno zubno tkivo. Prilikom odabira kompozitnih materijala odlučili smo se za američke i nemačke proizvođače. Najnovije generacije kompozita rešile su i pitanje trajnosti ispuna, tako da današnji materijali u potpunosti zadovoljavaju sve zaheve moderne stomatologije