BEZMETALNE KERAMIČKE KRUNICE

Bezmetalne keramičke krunice su izrađene od Cirkonijuma. Cirkonijum omogućava savršeno vizuelno uklapanje u izgled ostalih prirodnih zuba .

Njihova unutrašnjost izrađena je od materijala koji su opisani kao bio-kompatibilni, što znači da ne izazivaju nikakvu reakciju okolnih tkiva niti upalna stanja, već omogućavaju oblikovanje gingive kao oko prirodnih zuba.

Bezmetalne keramičke krunice su dostigle veću traženost u prethodnih par godina od metalnih keramičkih krunica,zbog njihove . Mogu da oponašaju prirodne karakteristike zuba i propuštaju svetlost kao prirodan zub.

U najvećem broju slučajeva bezmetalne krune se izrađuju od cirkonijuma ili litijum-disilikatne keramike. Tako se dobija kruna koja je napravljena od materijala sličnog staklu, lagana je i providna, i otporna koliko i prirodan zub.

Cirkonijum ima izuzetna mehanička svojstava. Bele je boje i jedan je od najčvršćih materijala.